Inschrijvingen

Hoe word ik lid?

Ben je nieuw of heb je nog nooit geturnd?


Wil je proberen in september? Kom dan gerust proberen in de basisgroep waarbij jouw leeftijd staat. Je kan dit vinden bij informatie > aanbod. Alle kinderen die nieuw zijn krijgen één gratis proefles! Een mail sturen is hier dan ook niet vereist!

 

Wil je op een ander tijdstip van het turnseizoen aansluiten bij EWB? Dan heb je ook nog altijd recht op één gratis proefles. Stuur dan een mail naar info@turnkringewb.be. Vermeld hierin de naam & leeftijd van de toekomstige gymnast. Hierop zal je een antwoord krijgen met waar en wanneer je kan komen voor een proefles.


Hieronder vindt u een tabel van het lidgeld.

 • Zit je in twee groepen tel je die groepen samen en doe je -€85,-.
 • Zit je in drie groepen tel je die groepen samen en doe je -€170,-.
 • ...

Hoe moet ik mijn kind inschrijven?

Je kan via de handleiding het stappenplan doornemen. Druk op de knop "handleiding" om naar de handleiding gestuurd te worden.

Door je te registreren als lid van Turnkring EWB vzw ga je akkoord met ons huishoudelijk reglement en geef je je toestemming om foto's/filmpjes te laten publiceren. Er geldt tevens een inschrijvingslimiet voor elke groep.

OPGELET: Je bent pas lid en verzekerd wanneer we het lidgeld en de registratie volledig en correct ontvangen hebben!

Zijn er kortingen in onze club?

Gezinskorting: Indien er meerdere gezinsleden (zelfde adres) aangesloten zijn krijgt men vanaf het 2degezinslid een korting van 10 euro.

Ziekenfonds: Alle ziekenfondsen betalen elk jaar een deel van het lidgeld terug. De nodige documenten hiervoor (één type dat door alle ziekenfondsen erkend wordt) zal opgestuurd worden rond oktober / november. Mocht u dit niet ontvangen hebben na november mag u gerust contact opnemen.Wat krijg je als lid van onze club?

 • Als lid ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en tijdens de verplaatsing van en naar de trainingen. Daarnaast ben je verzekerd voor alle andere clubactiviteiten.
  • Lichamelijke ongevallen omvat alleen lichamelijke schade en geen stoffelijke zoals bijvoorbeeld: brillen, tandprothesen, kledij, etc. Voor vergoeding van lichamelijke schade geldt alleen de door het RIZIV erkende behandelingen. Schadegevallen tussen de leden onderling vallen onder familiale verzekering voor zover hun polis dit risico dekt.

 • Afhankelijk van jouw groep train je één of meerder keren per week onder begeleiding van gekwalificeerde trainers in de gepaste sportinfrastructuur.

 • Bepaalde groepen doen mee aan recreatieve wedstrijden, het inschrijvingsgeld voor deelname wordt betaald door de club.

 • Elk nieuw lid ontvangt een T-shirt van de club (niet geldig bij herinschrijving). Ben je je T-shirt kwijt of is hij te klein? Dan kun je een nieuwe aankopen (prijs = 10 euro).

 • Je bent via onze club aangesloten bij “Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw”, of kortweg “GymFed”. Dankzij die aansluiting geniet je van de vereiste verzekeringen als sporter en als vrijwilliger.

 • Je ontvangt het tijdschrift “Gymtalk”, een tof magazine waar belangrijke gymevenementen, prestaties van de topgymnasten, evoluties en trends in de wereld van de gymnastiek aan bod komen.

 • Extra activiteiten zoals het bezoek van Sinterklaas en de paasklokken, de braderie, etc


VOOR HET SEIZOEN 2023 - 2024 IS HET NIET MEER MOGELIJK OM IN TE SCHRIJVEN. WE COMMUNICEREN HET VIA ONZE SOCIALE MEDIA & MAIL VAN ZODRA U OPNIEUW KAN INSCHRIJVEN VOOR 2024 - 2025.