U bent hier

Ongevallen

 

Wat te doen bij een blessure/ongeval?

Turnkring EWB vzw is, samen met 280 andere clubs met meer dan 100.000 leden, lid van “GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw”. De verzekering van Turnkring EWB vzw voor ongevallen met een lid of trainer is geregeld via deze Federatie.

Elk ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld (binnen de 24u) aan de aanwezige trainer en Albert Cochie (09/360 06 99).
Deze zal jou een ongeval-aangifteformulier en medisch attest (in te vullen door behandelende arts) bezorgen met bijkomende uitleg.
 

 


 

STAP 1

Na het ongeval zal de verantwoordlijke trainer een mapje meegeven met daarin alle nodige documenten en bijkomende uitleg. De eerste stap is het invullen van de ongevalsaangifte. Dit formulier moet verplicht ingevuld worden door 3 partijen:

  • Het slachtoffer/ ouder/ voogd
  • De behandelende arts
  • Clubverantwoordelijke (Albert Cochie) en aanwezige trainer

Het aangifteformulier wordt door de club binnen de 5 dagen opgestuurd naar de "GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw", die het op hun beurt doorsturen naar Ethias.

STAP 2

Het slachtoffer/ouders krijgen bevestiging van de "GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw" dat het dossier ingevuld en correct is overgemaakt aan Ethias.

STAP 3

Ethias stuurt op zijn beurt een ontvangstmelding aan het slachtoffer. Deze ontvangstmelding bestaat meestal uit:

  • Toekenning van het dossiernummer
  • Een toelichting
  • Een attest van genezing/consolidatie

STAP 4

Met de rekeningen van de dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis, etc. gaat het lid naar zijn of haar ziekenfonds. OPGELET! Vergeet niet bij het opsturen van de rekeningen te vermelden dat het om een sportongeval gaat. Na de eerste terugbetaling maakt de mutualiteit een attest op van "Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekking".

STAP 5

Stuur deze verschilstaat samen met het attest van genezing op naar Ethias. De verzekering betaalt nu het verschil terug.